Prijs BMW 2000

De autoprijzen van het model BMW 2000 zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de prijs van dit specifiek model.

€ 12.168,4
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs BMW 2000

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model BMW 2000 nauwelijks veranderd is in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs € 9.982. In December blijft die prijs hangen rond € 9.982. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met -62 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 143 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 6.863 in de laatste 4 maanden en € 16.695 in de laatste 2 maanden,! MES1! y April.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Aantal advertenties van BMW 2000 auto's
€ 16.649
3
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Andere BMW modellen
€ 3.033
€ 5.571
€ 8.167
€ 10.133
€ 11.450
€ 11.496
€ 12.820
€ 15.128
€ 15.874
€ 16.613
€ 17.600
€ 20.031
€ 49.079
€ 51.525
€ 61.997
€ 64.995
€ 66.848
€ 68.544
€ 70.294
€ 71.377
€ 74.931
€ 77.629
€ 83.466
€ 86.132
€ 89.025
€ 94.540
€ 101.188
€ 111.739
€ 113.011
€ 135.722
€ 143.756
€ 153.551
€ 188.799
€ 228.655