Prijs BMW Z8

De autoprijzen van het model BMW Z8 zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de prijs van dit specifiek model.

€ 210.030,33
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs BMW Z8

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model BMW Z8 nauwelijks veranderd is in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs € 208.327. In December blijft die prijs hangen rond € 203.409. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, wat de prijs brengt van € 205.868 op € 204.383. De gemiddelde prijs is gestegen met een gemiddelde van 7 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 205.125,5)en de 2 laatste, Maart y April (€ 219.840).

Prijs per jaar

Prijs per kilometerstand

Kijkende naar de grafiek aangaande de prijs van de auto´s van het model BMW Z8 en de kilometerstand, kan gesteld worden dat de auto´s met een kilometerstand in de buurt van "50.000 - 100.000" het goedkoopste zijn, meer bepaald zo´n 8 % goedkoper dan het gemiddelde (€ 228.655). De hierna meest betaalbare auto´s in deze classificatie zijn de auto´s met een kilometerstand in de buurt van "25.000 - 50.000" met een prijs van € 264.450. De kilometerstand van de wagens met een hogere prijs bedraagt"25.000 - 50.000", meer bepaald zo’n 16% duurder dan het gemiddelde, gevolgd door de wagens met een kilometerstand van "50.000 - 100.000" met een prijs van € 209.222

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Aantal advertenties van BMW Z8 auto's
Aantal auto's met het vermelde registratie jaar
Aantal auto's met vermelde kilometerstand
€ 228.655
19
9
18
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Andere BMW modellen
€ 3.033
€ 5.571
€ 8.167
€ 10.133
€ 11.450
€ 11.496
€ 12.820
€ 15.128
€ 15.874
€ 16.613
€ 16.649
€ 17.600
€ 20.031
€ 49.079
€ 51.525
€ 61.997
€ 64.995
€ 66.848
€ 68.544
€ 70.294
€ 71.377
€ 74.931
€ 77.629
€ 83.466
€ 86.132
€ 89.025
€ 94.540
€ 101.188
€ 111.739
€ 113.011
€ 135.722
€ 143.756
€ 153.551
€ 188.799