Prijs Ford Bronco

De autoprijzen van het model Ford Bronco zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. Er kan gesproken worden over een globale prijsdaling bij dit specifiek model.

€ 119.485,67
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Ford Bronco

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Ford Bronco gedaald is in de laatste 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Meibedraagt € 136.101. In Juni kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 122.129. De 2 volgende maanden (Juli, Augustus) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, zo’n -8 % om exact te zijn, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met -10 %, dalende van € 123.724,25 tot € 111.008,5 in September en Oktober.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Aantal advertenties van Ford Bronco auto's
€ 109.764
28
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Andere Ford modellen
€ 1.615
€ 1.783
€ 2.337
€ 5.529
€ 6.050
€ 8.717
€ 10.011
€ 10.827
€ 12.970
€ 14.240
€ 15.690
€ 18.194
€ 18.939
€ 20.340
€ 20.965
€ 21.188
€ 23.475
€ 25.450
€ 25.950
€ 28.542
€ 29.097
€ 32.150
€ 36.763
€ 40.619
€ 40.640
€ 46.472
€ 53.351
€ 55.185
€ 60.867
€ 60.969
€ 61.625
€ 78.237
€ 79.500
€ 87.857
€ 87.869
€ 92.253
€ 112.480
€ 119.822
€ 754.800
Zoekopdrachten gerelateerd aan Ford Bronco