Prijs Hyundai H 100

De autoprijzen van het model Hyundai H 100 zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien bij dit model.

€ 1.944
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Hyundai H 100

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Hyundai H 100 aanzienlijk is gestegen in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs . In December blijft die prijs hangen rond . In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, wat de prijs brengt van op . De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 2147483647 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van in de laatste 4 maanden en € 1.944 in de laatste 2 maanden,! MES1! y April.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Aantal advertenties van Hyundai H 100 auto's
€ 1.888
5
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen