Prijs Hyundai Veloster

De autoprijzen van het model Hyundai Veloster zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de prijs van dit specifiek model.

€ 11.185,33
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Hyundai Veloster

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Hyundai Veloster nauwelijks veranderd is in de voorbije bestudeerde maanden. De gemiddelde prijs in de maand Februaribedraagt € 11.037. In Maart kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 9.912. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, wat de prijs brengt van € 10.474,5 op € 10.263,5. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 24 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 10.369 in de laatste 4 maanden en € 12.818 in de laatste 2 maanden,! MES1! y Juli.

Prijs per jaar

Data grafiek
Gemiddelde prijs juli
Aantal advertenties van Hyundai Veloster auto's
Aantal auto's met het vermelde registratie jaar
€ 12.657
14
6
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen