Prijs Kia Joice

De autoprijzen van het model Kia Joice zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien bij dit model.

€ 1.156,5
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Kia Joice

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Kia Joice aanzienlijk is gestegen in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste naand,September, bedraagt de gemiddelde prijs van de wagen . Er valt echter een grote prijsstijging in Oktober, oplopend tot € 947. In de 2 volgende maanden (November, December)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 473,5 in de 2 eerste maanden tot € 1.369,5, meer bepaald een prijsstijging van 189 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 921,5 tot € 470, een daling van -49 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs februari
Aantal advertenties van Kia Joice auto's
Geen data
0
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen