Prijs Kia Pride

De autoprijzen van het model Kia Pride zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien bij dit model.

€ 1.497,4
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Kia Pride

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Kia Pride aanzienlijk is gestegen in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste naand,September, bedraagt de gemiddelde prijs van de wagen € 1.095. Er valt echter een grote prijsstijging in Oktober, oplopend tot € 1.390. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met -24 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 42 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 1.093,75 in de laatste 4 maanden en € 1.556 in de laatste 2 maanden,! MES1! y Februari.

Data grafiek
Gemiddelde prijs februari
Aantal advertenties van Kia Pride auto's
€ 1.447
4
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen