Prijs Mazda Xedos

De autoprijzen van het model Mazda Xedos zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien bij dit model.

€ 1.885,83
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Mazda Xedos

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Mazda Xedos aanzienlijk is gestegen in de voorbije bestudeerde maanden. De gemiddelde prijs in de maand Maart bedraagt € 1.619. In de volgende maand, April,is er en grote daling te zien tot € 1.222. In de 2 volgende maanden (Mei, Juni)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 1.420,5 in de 2 eerste maanden tot € 2.304, meer bepaald een prijsstijging van 62 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.862,25 tot een gemiddelde van € 1.933 tussen Juli en Augustus.

Data grafiek
Gemiddelde prijs augustus
Aantal advertenties van Mazda Xedos auto's
€ 1.933
7
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen