Prijs Mazda Xedos 6

De autoprijzen van het model Mazda Xedos 6 zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de prijs van dit specifiek model.

€ 1.362,67
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Mazda Xedos 6

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Mazda Xedos 6 nauwelijks veranderd is in de voorbije bestudeerde maanden. De gemiddelde prijs in de maand Julibedraagt € 1.371. In Augustus kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.210. In de 2 volgende maanden (September, Oktober)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 1.290,5 in de 2 eerste maanden tot € 1.494, meer bepaald een prijsstijging van 16 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met -6 %, dalende van € 1.392,25 tot € 1.303,5 in November en December.

Prijs per jaar

Data grafiek
Gemiddelde prijs december
Aantal advertenties van Mazda Xedos 6 auto's
Aantal auto's met het vermelde registratie jaar
€ 1.258
8
6
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen