Prijs Mitsubishi 3000 GT

De autoprijzen van het model Mitsubishi 3000 GT zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de prijs van dit specifiek model.

€ 16.502,67
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Mitsubishi 3000 GT

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Mitsubishi 3000 GT nauwelijks veranderd is in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, Januari,bedraagt de gemiddelde prijs € 16.575. In Februari blijft die prijs hangen rond € 16.839. De 2 volgende maanden (Maart, April) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, zo’n -6 % om exact te zijn, in vergelijking met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is gestegen met een gemiddelde van 5 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 16.223)en de 2 laatste, Mei y Juni (€ 17.062).

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Aantal advertenties van Mitsubishi 3000 GT auto's
€ 16.366
9
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen