Prijs Mitsubishi L400

De autoprijzen van het model Mitsubishi L400 zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien bij dit model.

€ 3.193,5
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Mitsubishi L400

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Mitsubishi L400 aanzienlijk is gestegen in de voorbije bestudeerde maanden. In Aprilbedraagt de prijs van de wagen € 2.562, oplopend in Mei tot € 2.767. In de 2 volgende maanden (Juni, Juli)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 2.664,5 in de 2 eerste maanden tot € 3.257,5, meer bepaald een prijsstijging van 22 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 24 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 2.961 in de laatste 4 maanden en € 3.658,5 in de laatste 2 maanden,! MES1! y September.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Aantal advertenties van Mitsubishi L400 auto's
€ 3.417
9
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen