Prijs Mitsubishi Sapporo

De autoprijzen van het model Mitsubishi Sapporo zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien bij dit model.

€ 2.650
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Mitsubishi Sapporo

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Mitsubishi Sapporo aanzienlijk is gestegen in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, September,bedraagt de gemiddelde prijs . In Oktober blijft die prijs hangen rond . In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, wat de prijs brengt van op . De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 2147483647 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van in de laatste 4 maanden en € 2.650 in de laatste 2 maanden,! MES1! y Februari.

Data grafiek
Gemiddelde prijs februari
Aantal advertenties van Mitsubishi Sapporo auto's
€ 2.650
3
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen