Prijs Mitsubishi Space Gear

De autoprijzen van het model Mitsubishi Space Gear zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien bij dit model.

€ 1.898,17
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Mitsubishi Space Gear

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Mitsubishi Space Gear aanzienlijk is gestegen in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, December,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.563. In Januari blijft die prijs hangen rond € 1.563. In de 2 volgende maanden (Februari, Maart)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 1.563 in de 2 eerste maanden tot € 2.616,5, meer bepaald een prijsstijging van 67 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 2.089,75 tot € 1.515, een daling van -28 %.

Prijs per jaar

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Aantal advertenties van Mitsubishi Space Gear auto's
Aantal auto's met het vermelde registratie jaar
€ 1.483
4
4
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen