Prijs Mitsubishi Space Runner

De autoprijzen van het model Mitsubishi Space Runner zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien bij dit model.

€ 1.073
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Mitsubishi Space Runner

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Mitsubishi Space Runner aanzienlijk is gestegen in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste naand,Oktober, bedraagt de gemiddelde prijs van de wagen . Er valt echter een grote prijsstijging in November, oplopend tot € 1.340. In de 2 volgende maanden (December, Januari)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 670 in de 2 eerste maanden tot € 1.000, meer bepaald een prijsstijging van 49 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 21 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 835 in de laatste 4 maanden en € 1.012,5 in de laatste 2 maanden,! MES1! y Maart.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Aantal advertenties van Mitsubishi Space Runner auto's
€ 1.175
4
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen