Prijs Mitsubishi Space Wagon

De autoprijzen van het model Mitsubishi Space Wagon zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de prijs van dit specifiek model.

€ 2.399,17
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Mitsubishi Space Wagon

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Mitsubishi Space Wagon nauwelijks veranderd is in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, Augustus,bedraagt de gemiddelde prijs € 2.344. In September blijft die prijs hangen rond € 2.448. De 2 volgende maanden (Oktober, November) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, zo’n -7 % om exact te zijn, in vergelijking met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is gestegen met een gemiddelde van 12 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 2.309,75)en de 2 laatste, December y Januari (€ 2.578).

Prijs per jaar

Data grafiek
Gemiddelde prijs januari
Aantal advertenties van Mitsubishi Space Wagon auto's
Aantal auto's met het vermelde registratie jaar
€ 3.008
10
7
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen