Prijs Nissan Atleon

De autoprijzen van het model Nissan Atleon zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. Er kan gesproken worden over een sterke prijsdaling van dit specifiek model.

€ 9.437,5
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Nissan Atleon

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Nissan Atleon sterk gedaald is in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand April bedraagt € 8.750. In de volgende maand, Mei,is er en grote daling te zien tot . In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met -100 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 131 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 2.187,5 in de laatste 4 maanden en € 5.062,5 in de laatste 2 maanden,! MES1! y September.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Aantal advertenties van Nissan Atleon auto's
Geen data
0
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen