Prijs Nissan King Cab

De autoprijzen van het model Nissan King Cab zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. Er kan gesproken worden over een sterke prijsdaling van dit specifiek model.

€ 3.257,83
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Nissan King Cab

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Nissan King Cab sterk gedaald is in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Februaribedraagt € 4.171. In Maart kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 3.605. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met -20 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 3.493,25 tot € 2.787, een daling van -20 %.

Prijs per kilometerstand

Kijkende naar de grafiek aangaande de prijs van de auto´s van het model Nissan King Cab en de kilometerstand, kan gesteld worden dat de auto´s met een kilometerstand in de buurt van "minder dan 10.000" het goedkoopste zijn, meer bepaald zo´n 6 % goedkoper dan het gemiddelde (€ 2.406). De hierna meest betaalbare auto´s in deze classificatie zijn de auto´s met een kilometerstand in de buurt van "100.000 - 200.000" met een prijs van € 2.450. De kilometerstand van de wagens met een hogere prijs bedraagt"100.000 - 200.000", meer bepaald zo’n 2% duurder dan het gemiddelde, gevolgd door de wagens met een kilometerstand van "minder dan 10.000" met een prijs van € 2.250

Data grafiek
Gemiddelde prijs juli
Aantal advertenties van Nissan King Cab auto's
Aantal auto's met vermelde kilometerstand
€ 2.406
12
12
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Andere Nissan modellen
€ 1.150
€ 1.499
€ 1.642
€ 2.327
€ 2.516
€ 2.713
€ 3.775
€ 4.163
€ 4.830
€ 5.475
€ 5.515
€ 7.092
€ 7.449
€ 8.064
€ 8.590
€ 9.369
€ 9.527
€ 9.849
€ 11.980
€ 12.427
€ 13.172
€ 13.935
€ 15.806
€ 16.486
€ 19.466
€ 20.125
€ 21.120
€ 24.226
€ 26.699
€ 32.032
€ 33.265
€ 40.544
€ 41.305
€ 42.346
€ 47.141
€ 84.056