Prijs Nissan Quest

De autoprijzen van het model Nissan Quest zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien bij dit model.

€ 26.950
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Nissan Quest

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Nissan Quest aanzienlijk is gestegen in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, Januari,bedraagt de gemiddelde prijs . In Februari blijft die prijs hangen rond . In de 2 volgende maanden (Maart, April)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van in de 2 eerste maanden tot € 13.475, meer bepaald een prijsstijging van 2147483647 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 6.737,5 tot , een daling van -100 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Aantal advertenties van Nissan Quest auto's
Geen data
0
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen