Prijs Nissan Silvia

De autoprijzen van het model Nissan Silvia zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. Er kan gesproken worden over een globale prijsdaling bij dit specifiek model.

€ 17.200,6
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Nissan Silvia

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Nissan Silvia gedaald is in de laatste 6 maanden. In de eerste maand, Maart,bedraagt de gemiddelde prijs € 15.876. In April blijft die prijs hangen rond € 15.712. In de 2 volgende maanden (Mei, Juni) is de prijs gestegen van € 15.794 in de twee eerste maanden tot € 17.145. In de 2 voorbije maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 16.469,5 tot € 10.062,5, een daling van -39 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs augustus
Aantal advertenties van Nissan Silvia auto's
Geen data
0
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen