Prijs Suzuki Samurai

De autoprijzen van het model Suzuki Samurai zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. Er kan gesproken worden over een sterke prijsdaling van dit specifiek model.

€ 6.231,8
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Suzuki Samurai

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Suzuki Samurai sterk gedaald is in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand April bedraagt € 7.367. In de volgende maand, Mei,is er en grote daling te zien tot € 5.284. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met -66 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 67 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 4.250,25 in de laatste 4 maanden en € 7.079 in de laatste 2 maanden,! MES1! y September.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Aantal advertenties van Suzuki Samurai auto's
€ 7.683
17
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen