Prijs Volkswagen 181

De autoprijzen van het model Volkswagen 181 zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. Er kan gesproken worden over een sterke prijsdaling van dit specifiek model.

€ 15.659
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Volkswagen 181

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Volkswagen 181 sterk gedaald is in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, December,bedraagt de gemiddelde prijs € 15.890. In Januari blijft die prijs hangen rond € 16.400. De 2 volgende maanden (Februari, Maart) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, zo’n -7 % om exact te zijn, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 15.601,25 tot € 7.945, een daling van -49 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Aantal advertenties van Volkswagen 181 auto's
Geen data
0
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen