Prijs Volkswagen Buggy

De autoprijzen van het model Volkswagen Buggy zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. Er kan gesproken worden over een globale prijsdaling bij dit specifiek model.

€ 8.553,83
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Volkswagen Buggy

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Volkswagen Buggy gedaald is in de laatste 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Januari bedraagt € 9.399. In de volgende maand, Februari,is er en grote daling te zien tot € 7.354. In de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs gestegen van € 8.376,5 in de twee eerste maanden tot € 9.207,5. In de 2 voorbije maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met -8 %, dalende van € 8.792 tot € 8.077,5 in Mei en Juni.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Aantal advertenties van Volkswagen Buggy auto's
€ 8.068
13
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen