Prijs Volkswagen Buggy

De autoprijzen van het model Volkswagen Buggy zijn lichtjes gestegen in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijsstijging te zien bij dit specifiek model.

€ 8.527,17
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Volkswagen Buggy

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model !MO DELO! is gestegen in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, April,bedraagt de gemiddelde prijs € 8.149. In Mei blijft die prijs hangen rond € 8.087. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, wat de prijs brengt van € 8.118 op € 8.484. De gemiddelde prijs is gestegen met een gemiddelde van 8 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 8.301)en de 2 laatste, Augustus y September (€ 8.979,5).

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Aantal advertenties van Volkswagen Buggy auto's
€ 8.478
10
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen