Prijs Volkswagen Bus

De autoprijzen van het model Volkswagen Bus zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de prijs van dit specifiek model.

€ 53.047,17
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Volkswagen Bus

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Volkswagen Bus nauwelijks veranderd is in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, April,bedraagt de gemiddelde prijs € 52.506. In Mei blijft die prijs hangen rond € 51.671. De 2 volgende maanden (Juni, Juli) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, zo’n -6 % om exact te zijn, in vergelijking met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is gestegen met een gemiddelde van 14 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 50.605,5)en de 2 laatste, Augustus y September (€ 57.930,5).

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Aantal advertenties van Volkswagen Bus auto's
€ 60.036
9
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen