Prijs Volkswagen Bus

De autoprijzen van het model Volkswagen Bus zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien bij dit model.

€ 49.740
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Volkswagen Bus

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Volkswagen Bus aanzienlijk is gestegen in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, Januari,bedraagt de gemiddelde prijs . In Februari blijft die prijs hangen rond . In de 2 volgende maanden (Maart, April)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van in de 2 eerste maanden tot € 26.253, meer bepaald een prijsstijging van 2147483647 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 268 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 13.126,5 in de laatste 4 maanden en € 48.357 in de laatste 2 maanden,! MES1! y Juni.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Aantal advertenties van Volkswagen Bus auto's
€ 45.043
8
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen