Prijs Volkswagen Corrado

De autoprijzen van het model Volkswagen Corrado zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien bij dit model.

€ 7.426,67
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Volkswagen Corrado

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Volkswagen Corrado aanzienlijk is gestegen in de voorbije bestudeerde maanden. In Decemberbedraagt de prijs van de wagen € 6.332, oplopend in Januari tot € 6.825. In de 2 volgende maanden (Februari, Maart)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 6.578,5 in de 2 eerste maanden tot € 7.826, meer bepaald een prijsstijging van 19 %. De gemiddelde prijs is gestegen met een gemiddelde van 9 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 7.202,25)en de 2 laatste, April y Mei (€ 7.875,5).

Prijs per jaar

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Aantal advertenties van Volkswagen Corrado auto's
Aantal auto's met het vermelde registratie jaar
€ 7.269
8
8
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen