Prijs Volkswagen Corrado

De autoprijzen van het model Volkswagen Corrado zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. Er kan gesproken worden over een sterke prijsdaling van dit specifiek model.

€ 7.175,8
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Volkswagen Corrado

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Volkswagen Corrado sterk gedaald is in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Aprilbedraagt € 8.482. In Mei kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 7.269. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met -17 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 7.191,75 tot € 3.556, een daling van -51 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Aantal advertenties van Volkswagen Corrado auto's
Geen data
0
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen