Prijs Volkswagen Iltis

De autoprijzen van het model Volkswagen Iltis zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien bij dit model.

€ 8.405,67
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Volkswagen Iltis

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Volkswagen Iltis aanzienlijk is gestegen in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, Februari,bedraagt de gemiddelde prijs . In Maart blijft die prijs hangen rond . In de 2 volgende maanden (April, Mei)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van in de 2 eerste maanden tot € 3.625, meer bepaald een prijsstijging van 2147483647 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 396 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 1.812,5 in de laatste 4 maanden en € 8.983,5 in de laatste 2 maanden,! MES1! y Juli.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juli
Aantal advertenties van Volkswagen Iltis auto's
€ 8.650
3
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Zoekopdrachten gerelateerd aan Volkswagen Iltis