Prijs Volkswagen Karmann Ghia

De autoprijzen van het model Volkswagen Karmann Ghia zijn lichtjes gestegen in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijsstijging te zien bij dit specifiek model.

€ 25.529,17
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Volkswagen Karmann Ghia

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model !MO DELO! is gestegen in de voorbije 6 maanden. In Aprilbedraagt de prijs van de wagen € 23.345, oplopend in Mei tot € 26.499. In de 2 volgende maanden (Juni, Juli)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 24.922 in de 2 eerste maanden tot € 29.302, meer bepaald een prijsstijging van 18 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 27.112 tot € 22.363,5, een daling van -18 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Aantal advertenties van Volkswagen Karmann Ghia auto's
€ 17.817
22
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen