Prijs Volkswagen Karmann Ghia

De autoprijzen van het model Volkswagen Karmann Ghia zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien bij dit model.

€ 25.707,83
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Volkswagen Karmann Ghia

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Volkswagen Karmann Ghia aanzienlijk is gestegen in de voorbije bestudeerde maanden. In Februaribedraagt de prijs van de wagen € 22.301, oplopend in Maart tot € 23.498. In de 2 volgende maanden (April, Mei) is de prijs gestegen van € 22.899,5 in de twee eerste maanden tot € 24.922. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 23 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 23.910,75 in de laatste 4 maanden en € 29.302 in de laatste 2 maanden,! MES1! y Juli.

Prijs per kilometerstand

Kijkende naar de grafiek aangaande de prijs van de auto´s van het model Volkswagen Karmann Ghia en de kilometerstand, kan gesteld worden dat de auto´s met een kilometerstand in de buurt van "minder dan 10.000" het goedkoopste zijn, meer bepaald zo´n 8 % goedkoper dan het gemiddelde (€ 29.764). De hierna meest betaalbare auto´s in deze classificatie zijn de auto´s met een kilometerstand in de buurt van "50.000 - 100.000" met een prijs van € 35.366. De kilometerstand van de wagens met een hogere prijs bedraagt"50.000 - 100.000", meer bepaald zo’n 19% duurder dan het gemiddelde, gevolgd door de wagens met een kilometerstand van "minder dan 10.000" met een prijs van € 27.445

Data grafiek
Gemiddelde prijs juli
Aantal advertenties van Volkswagen Karmann Ghia auto's
Aantal auto's met vermelde kilometerstand
€ 29.764
29
28
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen