Prijs Volkswagen Routan

De autoprijzen van het model Volkswagen Routan zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. Er kan gesproken worden over een sterke prijsdaling van dit specifiek model.

€ 13.922,8
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Volkswagen Routan

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Volkswagen Routan sterk gedaald is in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, April,bedraagt de gemiddelde prijs € 14.988. In Mei blijft die prijs hangen rond € 14.988. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, wat de prijs brengt van € 14.988 op € 14.988. In de 2 voorbije maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 14.988 tot € 4.831, een daling van -68 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Aantal advertenties van Volkswagen Routan auto's
Geen data
0
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen