Prijs Volkswagen Routan

De autoprijzen van het model Volkswagen Routan zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien bij dit model.

€ 15.241,25
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Volkswagen Routan

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Volkswagen Routan aanzienlijk is gestegen in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste naand,April, bedraagt de gemiddelde prijs van de wagen . Er valt echter een grote prijsstijging in Mei, oplopend tot € 19.900. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met -40 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 82 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 7.974,75 in de laatste 4 maanden en € 14.533 in de laatste 2 maanden,! MES1! y September.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Aantal advertenties van Volkswagen Routan auto's
€ 14.612
3
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen