Prijs Volkswagen Routan

De autoprijzen van het model Volkswagen Routan zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien bij dit model.

€ 16.281,33
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Volkswagen Routan

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Volkswagen Routan aanzienlijk is gestegen in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste naand,Augustus, bedraagt de gemiddelde prijs van de wagen . Er valt echter een grote prijsstijging in September, oplopend tot € 17.999. In de 2 volgende maanden (Oktober, November)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 8.999,5 in de 2 eerste maanden tot € 15.422,5, meer bepaald een prijsstijging van 71 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 12.211 tot , een daling van -100 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs januari
Aantal advertenties van Volkswagen Routan auto's
Geen data
0
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen