Prijs Ford Maverick

De autoprijzen van het model Ford Maverick zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien bij dit model.

€ 62.363,75
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Ford Maverick

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Ford Maverick aanzienlijk is gestegen in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste naand,Mei, bedraagt de gemiddelde prijs van de wagen . Er valt echter een grote prijsstijging in Juni, oplopend tot € 59.640. De 2 volgende maanden (Juli, Augustus) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, zo’n -10 % om exact te zijn, in vergelijking met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 141 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 28.309,5 in de laatste 4 maanden en € 68.108,5 in de laatste 2 maanden,! MES1! y Oktober.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Aantal advertenties van Ford Maverick auto's
€ 78.237
12
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen