Prijs Nissan Bluebird

De autoprijzen van het model Nissan Bluebird zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien bij dit model.

€ 3.488,67
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Nissan Bluebird

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Nissan Bluebird aanzienlijk is gestegen in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, Maart,bedraagt de gemiddelde prijs . In April blijft die prijs hangen rond . In de 2 volgende maanden (Mei, Juni)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van in de 2 eerste maanden tot € 1.850, meer bepaald een prijsstijging van 2147483647 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 266 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 925 in de laatste 4 maanden en € 3.383 in de laatste 2 maanden,! MES1! y Augustus.

Data grafiek
Gemiddelde prijs augustus
Aantal advertenties van Nissan Bluebird auto's
€ 3.233
6
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen