Prijs Nissan Laurel

De autoprijzen van het model Nissan Laurel zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. Er kan gesproken worden over een globale prijsdaling bij dit specifiek model.

€ 9.236,8
Gemiddelde prijs Laatste 6 maanden
Prijs Nissan Laurel

Er kan gesteld worden dat de prijs van het model Nissan Laurel gedaald is in de laatste 6 maanden. In de eerste maand, Maart,bedraagt de gemiddelde prijs € 8.150. In April blijft die prijs hangen rond € 8.150. In de 2 volgende maanden (Mei, Juni)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 8.150 in de 2 eerste maanden tot € 9.717, meer bepaald een prijsstijging van 19 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 8.933,5 tot € 5.225, een daling van -42 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs augustus
Aantal advertenties van Nissan Laurel auto's
Geen data
0
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen